Pocetna
 
 • Dokumenti u uredskom poslovanju
  Uredsko poslovanje predstavlja nezaobilazno mjesto u radu svake instutucije kada se radi o prihvatu, urudžbiranju, otpremi materijalno-tehničkoj obradi dokumenata, praćenju procesa njihove obrade, arhiviranju i sl.
 • Elektronski dokumenti u svakodnevnom uredskom poslovanju
  eUred je aplikacija koja objedinjuje funkcije evidencije, pretraživanja i kontrole kolanja dokumenata u elektronskom obliku u svakodnevnom uredskom poslovanju. Aplikacija sadrži knjige ulaznih i izlaznih dokumenata.
 • Praktično i korisno rješenje izrade plana nabave
  ePlan nabave je aplikacija namijenjena Obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi čiji je cilj upravljanje nabavom, praćenje procesa planiranja i provedbe postupaka javne nabave te izrada izvješća za nabave, pose ...
 • Vlastiti poslužitelj za upravljanje dokumentima
  DocIT Server nudi fleksibilno, proširivo i skalabilno rješenje za upravljanje dokumentacijom, koje podržava životni ciklus dokumenta u cjelosti - od nastanka, pa sve do pohrane u arhivu.
 • Jednostavno i praktično rješenje web arhive
  eImageDoc je jednostavan, pouzdan i nadasve fleksibilan sustav elektroničke arhive, opremljen web korisničkim sučeljem za pretraživanje i pregledavanje dokumentacije.
 • Upravljanje i praćenje investicijskog procesa
  eInvestDoc je web aplikacija namijenjena upravljanju i praćenju odvijanja investicijskog procesa. To je ostvareno tako što aplikacija omogućava unos detaljne strukture investicijskog plana i svih relevantnih dokumena ...
 • Funkcioniranje kadrovske službe i izvješćivanje
  eOčevidnik je web aplikacija koja omogućava vođenje osobnog očevidnika u elektronskom obliku sukladno zakonskim propisima, ali i vođenje raznih evidencija, digitalizaciju isprava koje se u papirnatom obliku spremaju u po ...
 • Praćenje procesa realizacije proračuna
  eProračunDoc je web aplikacija namijenjena praćenju procesa realizacije proračuna. To je ostvareno tako što aplikacija omogućava unos detaljne strukture proračuna i svih relevantnih dokumenata, te izradu čitavog ...
 • Nacionalne liste čekanja i transplantacijski protokol
  eTransplantDoc je iznimno kompleksan sustav koji uključuje module za vođenje i održavanje nacionalnih lista čekanja i modul transplantacijskog protokola.
 • Upravljanje i praćenje sjednica
  eSjednice je web aplikacija namijenjena automatskom sazivanju sjednica. Menadžeri najveći dio svog vremena provode na sastancima i sjednicama jer su upravo to mjesta za razmjenu vrijednih informacija potrebnih za dono&scaro ...
 • Knjiženje ulaznih i izlaznih računa
  eKnjiga računa je web aplikacija namijenjena pregledu ulaznih i izlaznih računa.
 • Praćenje ugovora
  eKnjiga ugovora je web aplikacija namijenjena pregledu ugovora s dobavljačima, ugovora veleprodaje te ugovora s partnerima.
 • Praćenje rada Hrvatske komore za medicinske sestre
  eHKMS je sveobuhvatno rješenje za praćenje rada Hrvatske komore za medicinske sestre i uključuje tri glavna segmenta – registar članova, bodovanje, izdavanje licenci i evidencija uplata članarina.
 


Dokument IT je specializirana IT kompanija na području implementacije programskih rješenja sustava za upravljanje elektroničkim dokumentima, zapisima i poslovnim procesima, koji korisnicima u državnoj upravi, javnom i privatnom sektoru omogućavaju uvođenje reda u rad sa dokumentima, te efikasno praćenje i kontrolu odvijanja poslovnih procesa.Adresa:
Telefon:
Telefax: OIB:
Petrovaradinska 1A, 10 000 Zagreb
+385 (0) 1 5393 900
+385 (0) 1 5393 909
45392055435
 

 

 

   © Copyright 2007 Dokument IT