Pocetna


Adresa:
Telefon:
Telefax: OIB:
Petrovaradinska 1A, 10 000 Zagreb
+385 (0) 1 5393 900
+385 (0) 1 5393 909
45392055435
 

 

PROIZVODI


  Dokumenti u uredskom poslovanju


  Elektronski dokumenti u svakodnevnom uredskom poslovanju


  Praktično i korisno rješenje izrade plana nabave


  Vlastiti poslužitelj za upravljanje dokumentima


  Jednostavno i praktično rješenje web arhive


  Upravljanje i praćenje investicijskog procesa


  Funkcioniranje kadrovske službe i izvješćivanje


  Praćenje procesa realizacije proračuna


  Upravljanje i praćenje sjednica


  Knjiženje ulaznih i izlaznih računa


  Praćenje ugovora

 

RJEŠENJA


  Nacionalne liste čekanja i transplantacijski protokol


  Praćenje rada Hrvatske komore za medicinske sestre

 

 

 

 
 
Dokumenti u uredskom poslovanju
 
Uredsko poslovanje predstavlja nezaobilazno mjesto u radu svake instutucije kada se radi o prihvatu, urudžbiranju, otpremi materijalno-tehničkoj obradi dokumenata, praćenju procesa njihove obrade, arhiviranju i sl.
 
   
 
 
Elektronski dokumenti u svakodnevnom uredskom poslovanju
 
eUred je aplikacija koja objedinjuje funkcije evidencije, pretraživanja i kontrole kolanja dokumenata u elektronskom obliku u svakodnevnom uredskom poslovanju. Aplikacija sadrži knjige ulaznih i izlaznih dokumenata.
 
   
 
 
Praktično i korisno rješenje izrade plana nabave
 
ePlan nabave je aplikacija namijenjena Obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi čiji je cilj upravljanje nabavom, praćenje procesa planiranja i provedbe postupaka javne nabave te izrada izvješća za nabave, posebice male vrijednosti sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi i provedbenim propisima.
 
   
 
 
Vlastiti poslužitelj za upravljanje dokumentima
 
DocIT Server nudi fleksibilno, proširivo i skalabilno rješenje za upravljanje dokumentacijom, koje podržava životni ciklus dokumenta u cjelosti - od nastanka, pa sve do pohrane u arhivu.
 
   
 
 
Jednostavno i praktično rješenje web arhive
 
eImageDoc je jednostavan, pouzdan i nadasve fleksibilan sustav elektroničke arhive, opremljen web korisničkim sučeljem za pretraživanje i pregledavanje dokumentacije.
 
   
 
 
Upravljanje i praćenje investicijskog procesa
 
eInvestDoc je web aplikacija namijenjena upravljanju i praćenju odvijanja investicijskog procesa. To je ostvareno tako što aplikacija omogućava unos detaljne strukture investicijskog plana i svih relevantnih dokumenata, te izradu čitavog niza izvješća pomoću kojih se može dobiti pravodoban, točan i cjelovit uvid u stanje odvijanja investicijskog procesa.
 
   
 
 
Funkcioniranje kadrovske službe i izvješćivanje
 
eOčevidnik je web aplikacija koja omogućava vođenje osobnog očevidnika u elektronskom obliku sukladno zakonskim propisima, ali i vođenje raznih evidencija, digitalizaciju isprava koje se u papirnatom obliku spremaju u posebnim fasciklima za svakog djelatnika, automatizaciju izdavanja tipiziranih dokumenata temeljem zadanog predloška i obradu zahtjeva za godišnji odmor.
 
   
 
 
Praćenje procesa realizacije proračuna
 
eProračunDoc je web aplikacija namijenjena praćenju procesa realizacije proračuna. To je ostvareno tako što aplikacija omogućava unos detaljne strukture proračuna i svih relevantnih dokumenata, te izradu čitavog niza izvješća pomoću kojih se može dobiti pravodoban, točan i cjelovit uvid u stanje realizacije proračuna.
 
   
 
 
Nacionalne liste čekanja i transplantacijski protokol
 
eTransplantDoc je iznimno kompleksan sustav koji uključuje module za vođenje i održavanje nacionalnih lista čekanja i modul transplantacijskog protokola.
 
   
 
 
Upravljanje i praćenje sjednica
 
eSjednice je web aplikacija namijenjena automatskom sazivanju sjednica. Menadžeri najveći dio svog vremena provode na sastancima i sjednicama jer su upravo to mjesta za razmjenu vrijednih informacija potrebnih za donošenje pravovremenih i kvalitetnih poslovnih odluka.
 
   
 
 
Knjiženje ulaznih i izlaznih računa
 
eKnjiga računa je web aplikacija namijenjena pregledu ulaznih i izlaznih računa.
 
   
 
 
Praćenje ugovora
 
eKnjiga ugovora je web aplikacija namijenjena pregledu ugovora s dobavljačima, ugovora veleprodaje te ugovora s partnerima.
 
   
 
 
Praćenje rada Hrvatske komore za medicinske sestre
 
eHKMS je sveobuhvatno rješenje za praćenje rada Hrvatske komore za medicinske sestre i uključuje tri glavna segmenta – registar članova, bodovanje, izdavanje licenci i evidencija uplata članarina.
 
   


  © Copyright 2007 Dokument IT