Pocetna


Adresa:
Telefon:
Telefax: OIB:
Petrovaradinska 1A, 10 000 Zagreb
+385 (0) 1 5393 900
+385 (0) 1 5393 909
45392055435
 

 

PROIZVODI


  Dokumenti u uredskom poslovanju


  Elektronski dokumenti u svakodnevnom uredskom poslovanju


  Praktično i korisno rješenje izrade plana nabave


  Vlastiti poslužitelj za upravljanje dokumentima


  Jednostavno i praktično rješenje web arhive


  Upravljanje i praćenje investicijskog procesa


  Praćenje procesa realizacije proračuna


  Upravljanje i praćenje sjednica


  Knjiženje ulaznih i izlaznih računa


  Praćenje ugovora

 

RJEŠENJA


  Nacionalne liste čekanja i transplantacijski protokol


  Praćenje rada Hrvatske komore za medicinske sestre

 

 

 

 
 
Funkcioniranje kadrovske službe i izvješćivanje
 

eOčevidnik je web aplikacija koja omogućava vođenje osobnog očevidnika u elektronskom obliku sukladno zakonskim propisima, ali i vođenje raznih evidencija, digitalizaciju isprava koje se u papirnatom obliku spremaju u posebnim fasciklima za svakog djelatnika, automatizaciju izdavanja tipiziranih dokumenata temeljem zadanog predloška i obradu zahtjeva za godišnji odmor.

Sve nabrojene funkcije omogućavaju svakodnevno efikasno funkcioniranje kadrovske službe, kao i pravodobno, točno i cjelovito izvješćivanje.

 • Sveobuhvatnost u funkcionalnom smislu
 • Potpuna usaglašenost s važećom zakonskom regulativom
 • Jednostavnost upotrebe
 • Fleksibilnost uvođenja
 • Dosljedno praćenje povijesnosti promjena na podacima
 • Pravodobno, točno i cjelovito izvješćivanje
 • Efikasno i brzo pretraživanje
 • Ekstezivne mogućnosti izvješćivanja
 • Otvorenost prema drugim sustavima

Sveobuhvatnost u funkcionalnom smislu
Glavna značajka aplikacije eOčevidnik je sveobuhvatnost u funkcionalnom smislu što praktično znači da uključuje cjelovit skup funkcija kako slijedi:

 • vođenje osobnog očevidnika u elektronskom obliku sukladno zakonskim propisima
 • vođenje raznih evidencija (godišnji odmori, slobodni dani, bolovanja, prekovremeni rad, članstvo u sindikatu, stipendije)
 • mogućnost digitalizacije isprava koje se u papirnatom obliku spremaju u posebnim fasciklima za svakog djelatnika
 • automatizaciju izdavanja tipiziranih dokumenata temeljem zadanog predloška
 • obradu zahtjeva za godišnji odmor
 • integraciju s drugim sustavima prije svega u segmentu automatske razmjene podataka

Koristi nakon uvođenja

Aplikacija nudi čitavi niz vrlo praktičnih pogodnosti, od kojih se posebno se mogu izdvojiti sljedeće:

 • znatno veća efikasnost kadrovske službe u svakodnevnom radu
 • pravodobno, točno i cjelovito izvješćivanje
 • znatno brža obrada dokumenata
 • jednostavna i brza kontrola točnosti unosa
 • fleksibilno i brzo pretraživanje
 • efikasna i brza razmjena podataka sa drugim sustavima

Potpuna usuglašenost sa zakonskom regulativom

Aplikacija eOčevidnik je u potpunosti prilagođena pravilima, odnosno zakonskoj regulativi, vođenja osobnog očevidnika državnih službenika i namještenika:

 • Zakon o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine br. 27/01)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja osobnog očevidnika državnih službenika i namještenika (Narodne novine br. 17/98)

Jednostavnost upotrebe
Jednostavnost uporabe osigurana je brojnim rješenjima na web korisničkom sučelju, koje nudi komfor i brzinu rada s klasičnim MS Windows aplikacijama. Ovakav pristup značajno skraćuje vrijeme obuke, odnosno uvođenje novih korisnika u rad.

Fleksibilnost uvođenja
Fleksibilnost uvođenja je za aplikaciju koja pokriva rad čitavog organizacijskih jedinica iznimno značajna. Primjena web tehnologija omogućava jednostavan pristup aplikaciji pomoću web preglednika bez bilo kakve dodatne postavke na računalima korisnika, uz istodobno poštivanje svih mjera sigurnosti i zaštite podataka. Otvorenost sustava omogućava brzo i kvalitetno povezivanje i razmjenu podataka s postojećim aplikativnim sustavima.

Osobni očevidnik u elektronskom obliku
Funkcija vođenja osobnog očevidnika u elektronskom obliku ugrađena u aplikaciju eOčevidnik uključuje cjelovitu evidenciju obuhvaća osobne podatke djelatnika, podatke o obrazovanju i posebnim znanjima, podatke o članovima obitelji, podatke o zaposlenju i prestanku zaposlenja u tijelu državne vlasti, podatke o zvanjima i položajima službenika, odnosno radnim mjestima namještenika, ocjene, kazne za povrede službene i radne dužnosti, štete i posebne napomene o radu u tijelu državne vlasti, podatke o privremenim odsutnostima i udaljenjima djelatnika iz službe, podatke o prethodnim zaposlenjima i popisni list.
 
  Dokumentacija


  © Copyright 2007 Dokument IT