Pocetna


Adresa:
Telefon:
Telefax: OIB:
Petrovaradinska 1A, 10 000 Zagreb
+385 (0) 1 5393 900
+385 (0) 1 5393 909
45392055435
 

 

PROIZVODI


  Dokumenti u uredskom poslovanju


  Elektronski dokumenti u svakodnevnom uredskom poslovanju


  Praktično i korisno rješenje izrade plana nabave


  Vlastiti poslužitelj za upravljanje dokumentima


  Jednostavno i praktično rješenje web arhive


  Upravljanje i praćenje investicijskog procesa


  Funkcioniranje kadrovske službe i izvješćivanje


  Upravljanje i praćenje sjednica


  Knjiženje ulaznih i izlaznih računa


  Praćenje ugovora

 

RJEŠENJA


  Nacionalne liste čekanja i transplantacijski protokol


  Praćenje rada Hrvatske komore za medicinske sestre

 

 

 

 
 
Praćenje procesa realizacije proračuna
 

eProračunDoc je web aplikacija namijenjena praćenju procesa realizacije proračuna. To je ostvareno tako što aplikacija omogućava unos detaljne strukture proračuna i svih relevantnih dokumenata, te izradu čitavog niza izvješća pomoću kojih se može dobiti pravodoban, točan i cjelovit uvid u stanje realizacije proračuna.

Ovako striktno poštivanje principa kontinuiranosti, kao i sveobuhvatnost u izvješćivanju omogućava pravodobno donošenje odluka koje su od vitalne važnosti za uspješnu realizaciju proračuna kako u financijskom, tako i u provedbenom dijelu.

 • Jednostavnost uporabe
 • Fleksibilnost uvođenja
 • Dosljedno poštivanje principa kontinuiranosti unosa podataka
 • Pravodobno, točno i cjelovito izvješćivanje
 • Efikasno i brzo pretraživanje
 • Otvorenost prema drugim ERP sustavima

Stanje prije uvođenja
U praksi je u procesu realizacije proračuna uključen čitav niz organizacijskih jedinica (službi) u kojima rade stručnjaci raznih specijalnosti. Bez obzira na te razne aspekte sudjelovanja u spomenutom procesu u svim slučajevima su prisutni sljedeći problemi:

- problemi s podacima koji su:
 • nedostupni
 • neprikladni
 • netočni
 • nepravodobni
 • višestruki
- problemi u izvješćivanju jer su izvješća:
 • nepravodobna
 • nepotpuna
 • netočna
Sve to rezultira neučinkovitim odvijanjem realizacije proračuna, koju prate brojni problemi kao što su primjerice teškoće u kontroli, zastoji i sl.

Koristi nakon uvođenja
Rješenja gore navedenih problema s podacima, kao i problema u izvješćivanju direktno se reflektira na sve spomenute učesnike procesa. Tome treba pridodati razne mogućnosti koje primijenjena informacijska tehnologija donosi sama po sebi. Sve to rezultira čitavim nizom vrlo praktičnih pogodnosti, od kojih se posebno se mogu izdvojiti sljedeće:

 • izrada detaljnih analiza i simulacija poslovanja
 • pravodobno i točno izvješćivanje
 • kontrola i upravljanje poslovnim procesima
 • znatno brža obrada dokumenata
 • jednostavna i brza kontrola točnosti unosa
 • kontinuiran unos i pohrana
 • fleksibilno i brzo pretraživanje
 • mogućnost razmjene podataka iz ERP sustava
Može se slobodno reći da aplikacija eProračunDoc na stanovit način predstavlja vrlo prirodnu i komplementarnu dopunu svakog ERP sustava, jer na praktičan način sublimira cjelovit skup informacija relevantan za praćenje realizacije proračuna.

Jednostavnost upotrebe
Jednostavnost uporabe osigurana je brojnim rješenjima na web korisničkom sučelju, koje nudi komfor i brzinu rada s klasičnim MS Windows aplikacijama. Praksa je pokazala da ovakav pristup značajno skraćuje vrijeme obuke, odnosno uvođenje novih korisnika u rad.

Fleksibilnost uvođenja
Fleksibilnost uvođenja je za aplikaciju koja pokriva rad čitavog organizacijskih jedinica iznimno značajna. Primjena web tehnologija omogućava jednostavan pristup aplikaciji pomoću web preglednika bez bilo kakve dodatne postavke na računalima korisnika, uz istodobno poštivanje svih mjera sigurnosti i zaštite podataka. Jednako tako otvorenost sustava omogućava brzo i kvalitetno povezivanje i razmjenu podataka s postojećim aplikativnim sustavima što se poglavito odnosi na ERP sustave.
 
  Dokumentacija


  © Copyright 2007 Dokument IT