Pocetna


Adresa:
Telefon:
Telefax: OIB:
Petrovaradinska 1A, 10 000 Zagreb
+385 (0) 1 5393 900
+385 (0) 1 5393 909
45392055435
 

 

PROIZVODI


  Dokumenti u uredskom poslovanju


  Elektronski dokumenti u svakodnevnom uredskom poslovanju


  Vlastiti poslužitelj za upravljanje dokumentima


  Jednostavno i praktično rješenje web arhive


  Upravljanje i praćenje investicijskog procesa


  Funkcioniranje kadrovske službe i izvješćivanje


  Praćenje procesa realizacije proračuna


  Upravljanje i praćenje sjednica


  Knjiženje ulaznih i izlaznih računa


  Praćenje ugovora

 

RJEŠENJA


  Nacionalne liste čekanja i transplantacijski protokol


  Praćenje rada Hrvatske komore za medicinske sestre

 

 

 

 
 
Praktično i korisno rješenje izrade plana nabave
 

ePlan nabave je aplikacija namijenjena Obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi čiji je cilj upravljanje nabavom, praćenje procesa planiranja i provedbe postupaka javne nabave te izrada izvješća za nabave, posebice male vrijednosti sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi i provedbenim propisima.

ePlan nabave je aplikacija namijenjena Obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi čiji je cilj upravljanje nabavom, praćenje procesa planiranja i provedbe postupaka javne nabave te izrada izvješća za nabave, posebice male vrijednosti sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi i provedbenim propisima. To je ostvareno na način da aplikacija omogućava unos detaljne strukture financijskog plana te izradu plana nabave i izradu čitavog niza izvješća pomoću kojih se može dobiti pravodoban, točan i cjelovit uvid u stanje postupaka nabave i potrošnje planiranih sredstava.

Ovako striktno poštivanje principa kontinuiranosti, kao i sveobuhvatnost u izvješćivanju omogućava pravodobno donošenje odluka koje su od vitalne važnosti za uspješno odvijanje postupaka nabave kako u financijskom, tako i u provedbenom dijelu.

Problemi u provedbi postupka nabave su:

 • samo jedna osoba koja obavlja i druge poslove
 • neuspješna izrada i priprema dokumentacije za nadmetanje
 • žalbe na postupak nabave
 • neuspješna provedba postupka nabave i poništenje postupka
 • negativna izvješća revizije
 • problemi u izvješćivanju

Sve to rezultira neučinkovitim odvijanjem postupka nabave, koji prate brojni problemi kao što su primjerice teškoće u planiranju i pripremi postupka nabave, njegovoj provedbi, poništenju postupaka od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, kontroli i sl.


Koristi nakon uvođenja

Rješenja gore navedenih problema direktno se reflektiraju na sve učesnike postupka nabave i potpuno pojednostavljuju cjelokupan postupak nabave.


Jednostavnost uvođenja

Jednostavna postavka na osobnom računalu korisnika opremljenim operacijskim sustavom Microsoft Windows 2000/XP/Vista.ePlan nabave:

- izrada plana nabave
 • predmet nabave i njegova CPV nomenklatura
 • procijenjena vrijednost i planirana sredstva za predmet nabave
 • sadrži podatke o odluci o početku postupka nabave
 • postupak i način nabave

- upravljanje nabavom
 • Pregled stanja po pozicijama plana
 • Pregled stanja po kontima
 • povezuje konto financijskog plana sa planom nabave
 • Pregled stanja po ugovorima (za zadanog) dobavljača
 • kontrola i upravljanje poslovnim nabavom

- izvješćivanje
 • po predmetu nabave
 • po kontu i CPV-u
 • po sadržaju, ponuditelju i ugovoru
 • po strukturi, sva izvješća nude mogućnost odabira kolona koje će biti prikazane
 • po vrsti postupka nabave
 • po načinu nabave


CJENIKVrsta robe/usluge Cijena PDV Ukupno
Aplikacija ePlan nabave v1.1 * 5500,00 Kn 1210,00 Kn 6710,00 Kn
* Uključuje licencu za jednog korisnika i jednu pravnu osobu
Za višekorisničku aplikaciju cijene na upit.

Vrsta i opis usluge Za Korisnike na području Zagreba, Zagrebačke županije, Dubrovnika i Osijeka Za Korisnike izvan Zagreba, Zagrebačke županije, Dubrovnika i Osijeka
1. Instalacija i edukacija Na lokaciji Korisnika Na lokaciji Izvoditelja Na lokaciji Korisnika Na lokaciji Izvoditelja
1.1. Rad na instalaciji i edukaciji Korisnika u trajanju od 2 sata 1500,00 Kn 1500,00 Kn 1500,00 Kn 1500,00 Kn
1.2. Putni troškovi prema stvarno nastalim troškovima i dolasci na lokaciju Korisnika – Kn po prijeđenom kilometru - - 2 Kn/Km -
2. Održavanje aplikacije - Godišnje 1000 Kn, jednokratno, unaprijed
(uključuje unošenje zakonskih promjena u bazu i uklanjanje eventualnih pogrešaka)
3. Tehnička i stručna podrška 750 Kn
(uključuje stručnu telefonsku podršku za prva 3 mjeseca)
 
  Dokumentacija


  © Copyright 2007 Dokument IT