Pocetna


Adresa:
Telefon:
Telefax: OIB:
Petrovaradinska 1A, 10 000 Zagreb
+385 (0) 1 5393 900
+385 (0) 1 5393 909
45392055435
 

 

PROIZVODI


  Dokumenti u uredskom poslovanju


  Elektronski dokumenti u svakodnevnom uredskom poslovanju


  Praktično i korisno rješenje izrade plana nabave


  Vlastiti poslužitelj za upravljanje dokumentima


  Upravljanje i praćenje investicijskog procesa


  Funkcioniranje kadrovske službe i izvješćivanje


  Praćenje procesa realizacije proračuna


  Upravljanje i praćenje sjednica


  Knjiženje ulaznih i izlaznih računa


  Praćenje ugovora

 

RJEŠENJA


  Nacionalne liste čekanja i transplantacijski protokol


  Praćenje rada Hrvatske komore za medicinske sestre

 

 

 

 
 
Jednostavno i praktično rješenje web arhive
 

eImageDoc je jednostavan, pouzdan i nadasve fleksibilan sustav elektroničke arhive, opremljen web korisničkim sučeljem za pretraživanje i pregledavanje dokumentacije.

Sustav omogućava direktno preuzimanje dokumentacije u elektroničkom obliku sa medija na kojima se nalazi FINA Portabilna arhiva. Tim je omogućen jednostavan pristup i pretraživanje cjelokupnog sadržaja svih portabilnih arhiva korisnika. Istodobno centraliziranost omogućava striktnu kontrolu pristupa dokumentacije.

Uporaba sustava eImageDoc omogućava maksimiziranje investicije u FINA Portabilne arhive.

  • Jednostavnost uporabe
  • Mogućnost importa dokumenata direktno sa medija FINA Portabilne arhive
  • Efikasno i brzo pretraživanje dokumenata
  • Fleksibilnost uvođenja
  • Podrška za rad sa više arhiva
  • Striktna kontrola prava pristupa dokumentima
  • Maksimalna prilagođenost realnim potrebama korisnika

Jednostavnost upotrebe
Jednostavnost uporabe osigurana je brojnim rješenjima na web korisničkom sučelju, koje nudi komfor i brzinu rada sa klasičnim MS Windows aplikacijama. Praksa je pokazala da ovakav pristup značajno skraćuje vrijeme obuke, odnosno uvođenje novih korisnika u rad.

Mogućnost importa dokumenata direktno sa medija FINA Portabilne arhive
FINA Portabilne arhive se uspješno primjenjuju u praksi, tako da mogućnost direktnog importa dokumenata prije svega u poslovnom smislu znači maksimiziranje dosadašnje investicije. Svakako valja istaknuti da se prilikom importa podataka prenose dokumenti i njihovi pripadajući atributi. U praktičnom smislu postupak importa je iznimno jednostavan i od korisnika ne zahtijeva posebno tehničko predznanje. Jednako tako se sukcesivnim ponavljanjem ovog postupka dobiva jedna jedinstvena arhiva, koja je do sada bila raspoloživa u fragmentarnom obliku.

Efikasno i brzo pretraživanje
Efikasnost i brzina pretraživanja proizlazi iz dva glavna čimbenika. Prvi je da se pretraživanje obavlja uvijek po sadržaju svih importiranih medija FINA Portabilne arhive, uz naravno striktnu kontrolu prava pristupa. Drugi čimbenik odnosi se na činjenicu da se pretraživanje u manipulativnom smislu obavlja isključivo uporabom profila za pretraživanje kojima je definirano po kojim atributima se može obavljati pretraživanje.

Fleksibilnost uvođenja
Fleksibilnost uvođenja ostvarena je preko jednostavnog web sučelja koje omogućava da se obuka korisnika svede na najmanju moguću mjeru i velikim mogućnostima administracije sustava u dijelu definiranja arhiva, tipova dokumenata i sl. Upravo mogućnost definiranja arhiva i tipova dokumenata omogućava maksimalnu prilagodljivost realnim uvjetima rada i poslovanja korisnika.

Podrška za rad sa više arhiva
Podrška za rad više arhiva je iznimno značajna, jer omogućava da se sustav direktno prati način organizacije i rada sa dokumentacijom koji je kod korisnika prisutan u praksi. Dodatna mogućnost u sklopu toga očituje se u činjenici da se arhive mogu nalaziti na više poslužitelja čime je omogućena maksimalna prilagođenost informatičkoj infrastrukturi korisnika.

Striktna kontrola prava pristupa
Striktna kontrola prava pristupa odnosi se na pristup arhivama i profilima za pretraživanje i konačno samim dokumentima.

Kontrola prava pristupa arhivama omogućava da se na ovoj najvišoj razini kontrolira razina pristupa sustavu. To praktično znači da korisnici koji nemaju prava pristupa arhivama, te arhive u opće ne mogu vidjeti na razini korisničkog sučelja.

Kontrola prava pristupa profilima za pretraživanje omogućava u praktičnom smislu kontrolu načina pretrage dokumenata čime je osigurano da korisnici sadržaj arhive mogu koristi na način koji je sukladan politici sigurnosti i zaštite dokumenta.

Kontrola prava pristupa omogućava striktnu kontrolu prava pristupa do razine dokumenta, čime je omogućeno da se posebno osjetljivi dokumenti posebno zaštite.

 
  Dokumentacija


  © Copyright 2007 Dokument IT