Pocetna


Adresa:
Telefon:
Telefax: OIB:
Petrovaradinska 1A, 10 000 Zagreb
+385 (0) 1 5393 900
+385 (0) 1 5393 909
45392055435
 

 

PROIZVODI


  Dokumenti u uredskom poslovanju


  Praktično i korisno rješenje izrade plana nabave


  Vlastiti poslužitelj za upravljanje dokumentima


  Jednostavno i praktično rješenje web arhive


  Upravljanje i praćenje investicijskog procesa


  Funkcioniranje kadrovske službe i izvješćivanje


  Praćenje procesa realizacije proračuna


  Upravljanje i praćenje sjednica


  Knjiženje ulaznih i izlaznih računa


  Praćenje ugovora

 

RJEŠENJA


  Nacionalne liste čekanja i transplantacijski protokol


  Praćenje rada Hrvatske komore za medicinske sestre

 

 

 

 
 
Elektronski dokumenti u svakodnevnom uredskom poslovanju
 

eUred je aplikacija koja objedinjuje funkcije evidencije, pretraživanja i kontrole kolanja dokumenata u elektronskom obliku u svakodnevnom uredskom poslovanju. Aplikacija sadrži knjige ulaznih i izlaznih dokumenata.

Svaki tip dokumenta određuje i skup atributa koji nam omogućuju efikasno i brzo pronalaženje dokumenata. Mehanizam kontrole prava pristupa osigurava pristup samo onima koji su za to ovlašteni. Od posebnog značaja je i automatsko dodjeljivanje rednog (urudžbenog) broja dokumenta. Svaki dokument može imati pohranjen elektronski zapis.

 • Jednostavnost upotrebe
 • Striktna i cjelovita evidencija ulazne/izlazne pošte
 • Mogućnost pohrane dokumenata u elektronskom obliku
 • Efikasno i brzo pretraživanje
 • Potpuna kontrola kolanja dokumenata u segmentu
 • Otvorene mogućnosti nadogradnje

Jednostavnost upotrebe

Jednostavnost uporabe osigurana je brojnim rješenjima na web korisničkom sučelju, koje nudi komfor i brzinu rada s klasičnim MS Windows aplikacijama. Praksa je pokazala da ovakav pristup značajno skraćuje vrijeme obuke, odnosno uvođenje novih korisnika u rad.

Striktna i cjelovita evidencija ulazne i izlazne pošte
 • mogućnost prilagodbe evidencije ulazne/izlazne pošte sukladno konkretnom modelu organizacije
 • mogućnost otvaranja proizvoljnog broja knjiga za evidenciju ulazne/izlazne pošte:
  - za svaku se mogu definirati određena prava pristupa
  - otvaranje po određenim organizacijskim jedinicama (npr. sektorima)
 • dokumentu se automatski pridružuje jedinstveni broj koji nije moguće mijenjati
 • uključen relativno malen, ali u praksi provjeren skup atributa, tako da je opterećenje djelatnika u pisarnici minimalno
 • smanjenje ručno vođenih evidencija na minimum
 • fleksibilnost u prilagodbi internim pravilnicima o uredskom poslovanju
Mogućnost pohrane dokumenata u elektronskom obliku
 • svakom zapisu pojedinog dokumenta može se pridružiti njegov elektronski zapis (kod papirnatih dokumenata to je njihova snimka u digitalnom obliku)
 • raspoloživost dokumenata u digitalnom obliku otvara prostor za postepeno ukidanje dostave papirnatih dokumenata
 • slika dokumenata se može jednostavno dobiti preko Dokument IT eUred Business Edition aplikacije ulaskom u određenu knjigu u kojoj je evidentiran
Efikasno i brzo pretraživanje
eUred Business omogućava efikasno i brzo pretraživanje za svaki podržani tip dokumenata preko posebnih filtara na koji su implementirani u korisničkom sučelju.

Potpuna kontrola kolanja dokumenata u segmentu njihovog odobravanja i praćenja stanja obrade
 • likvidiranje ulaznih dokumenata (npr. računa)
 • odobravanje izlaznih dokumenata
 • likvidiranje/odobravanje na više instanci u organizacijskoj hijerarhiji
 • fleksibilnost u prilagodbi konkretnom radnom procesu korisnika
 • automatsko praćenje aktivnosti svih učesnika u sustavu
Razne mogućnosti postavke
 • postavka na jednom poslužitelju
 • postavka na cluster-u poslužitelja
 • jednostavna mogućnost pristupa sustavu preko Intraneta ili Interneta
Otvorene mogućnosti nadogradnje
 • povezivanje s postojećim aplikacijama koje tvrtka koristi u svakodnevnom radu (npr. ERP sustav):
  - aplikacija eUred eBuisness kontrolira proces likvidiranja dokumenata (najčešće su to režijski i/ili investicijski računi)
  - u ERP sustav prenose gotovi likvidirani računi
 • dodavanje novih tipova dokumenata
 • funkcionalno proširenje aplikacije
 
  Dokumentacija


  © Copyright 2007 Dokument IT