Skip to content
Naslovnica » Archives for Marinko Mari?

Marinko Mari?

Elektronička isprava, elektronički potpis i elektronički pečat — mjesto i uloga

    Novim zakonodavnim okvirom u Republici Hrvatskoj pojmovi elektronička isprava, digitalni popis i digitalni pečat dobivaju središnju ulogu u djelovanju tijela državne vlasti, drugih državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno javnopravnih tijela. Sadašnji zakonodavni okvir u velikom se temelji na europskoj regulativi koja je obvezatna u svim državama članicama Europske unije. 

    Novi model rada u školama po novoj Uredbi o uredskom poslovanju

      U zadnjih godinu dana, kada govorimo o radu državnih i javnopravnih tijela, glavna je tema nova Uredba o uredskom poslovanju koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 1. srpnja 2021. godine. Njome se uredsko poslovanje u Republici Hrvatskoj uvodi u suvremeno, elektroničko doba. Cilj Uredbe je da cjelokupno uredsko poslovanje tijela bude u elektroničkom obliku. Novostima nove Uredbe pokušava se olakšati rad javnopravnih tijela u mnogim aspektima.

      Skip to content