Skip to content

eUred

Aplikacija za uredsko poslovanje

eUred – digitalno uredsko poslovanje

Prva web aplikacija za upravljanje uredskim poslovanjem – e-Ured predstavlja nezaobilazno mjesto u radu svake institucije kada se radi o zaprimanju, urudžbiranju, otpremi i administrativno-tehničkoj obradi dokumenata te praćenju procesa njihove obrade.

Aplikacija eUred olakšava i znatno povećava učinkovitost rada, prije svega zbog mogućnosti brzog pretraživanja predmeta i potpunog praćenja poslovnih procesa.

  • u potpunosti je usklađena s novom Uredbom u uredskom poslovanju (NN 75/21)
  • podržava istovremen rad više korisnika, dok svaki korisnik ima uvid samo u svoje područje rada i nadležnosti
  • omogućava pristup putem web tražilice što u praksi znači da posao možete obavljati s bilo kojeg mjesta i bilo kojeg uređaja koji ima pristup internetu
  • razvijena je na najmodernijoj platformi.

Kome je namijenjena?

Tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

Izgled aplikacije

Prilikom dizajniranja eUreda posebna se pozornost pridala aktualnim praksama dizajna korisničkog sučelja (eng. UI) te osiguravanju najboljeg korisničkog iskustva (eng. UX).

Takav pristup osigurava intuitivnu navigaciju kroz aplikaciju te veliku preglednost i jasnoću u svakom koraku rada.

Pogledajte i ovo…

Skip to content