Skip to content
Naslovnica » eUred » Pristupna točka (mrežna adresa)

Pristupna točka (mrežna adresa)

Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. godine o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu propisani su zahtjevi za kvalificiranu uslugu preporučene dostave – pristupna točka (mrežna adresa).

Između ostalog, Uredbom je propisano da uslugu može pružati jedan ili više kvalificiranih pružatelja uz pouzdanu identifikaciju pošiljatelja i primatelja. Slanje i primanje podataka obavlja se korištenjem naprednog elektroničkog potpisa ili naprednog elektroničkog žiga na način kojim se nezapažena promjena podataka u potpunosti isključuje.

Pristupna točka (mrežna adresa) funkcionira na “4-kutnom” distribuiranom modelu. To u praksi znači da pozadinski sustavi korisnika ne komuniciraju izravno jedni sa drugima, već to čine putem pristupnih točaka (mrežnih adresa).

Pristupne točke imaju mogućnost neometane međusobne komunikacije jer udovoljavaju istim tehničkim standardima. Za korisnike to znači da mogu na siguran i jednostavan način razmjenjivati podatke čak i ako imaju neovisno razvijene IT sustave.

Preusmjeravanjem komunikacije kroz sustav pristupne točke (mrežne adrese), javnopravna tijela će postati fleksibilnija te značajno podići razinu sigurnosti i kvalitete svog poslovanja. Dodatno, osigurat će smanjenje troškova minimiziranjem fizičke dostave predmeta krajnjim korisnicima.

Možda vas zanima…

Skip to content