Skip to content

Osijek: Praktična radionica “Digitalno uredsko poslovanje i osnove uredskog poslovanja”

Broj sudionika

70

Mjesto održavanja

Hotel Osijek, Šamačka 4, Osijek

Vrijeme održavanja

9. 2. 2023. , 9:00 – 17:00h

Teme radionice

 • Osnove uredskog poslovanja
 • Transformacija fizičkog u digitalno uredsko poslovanje
 • Najjednostavniji model rada po novoj tehnologiji
 • Praktični primjeri u aplikaciji za uredsko poslovanje usklađenoj s novom Uredbom
 • Savjeti i upute za djelatnike općina i gradova
 • Pitanja & odgovori

Detalji programa

1. dio – Upoznavanje s osnovama uredskog poslovanja i uspostava sustava
 • Plan klasifikacijskih oznaka – kako strukturirati i razraditi gradivo (podjela gradiva po dosjeima)?
 • Plan brojčanih oznaka – kako urediti unutarnje ustrojstvo tijela?
 • Pojmovi Uredbe o uredskom poslovanju – što je podnesak, akt, spis (predmet), dosje, označavanje pismena (urudžbeni broj pismena, jedinstvena oznaka pismena, brojčana oznaka podneska, brojčana oznaka akta, jedinstveni identifikator pismena)?
 • Evidencije uredskog poslovanja (upisnici)
 • Praktični primjeri
2. dio – Procesni rad u aplikaciji za uredsko poslovanje
 • Razrađeni Postupak uredskog poslovanja po Uredbi o uredskom poslovanju (administrativni tijek + grafički prikaz)
 • Modul Primitak – nova funkcija mjesto i uloga modula Primitak (nova funkcija po Uredbi o uredskom poslovanju)
 • Urudžbiranje u aplikaciji; ulazni podnesci, interni i izlazni akti
 • Predmet – obavezna i neobavezna polja na formi predmeta (što je rješavatelj, surješavatelj, stupanj tajnosti, službena bilješka..?)
 • Akt – obavezna i neobavezna polja na formi akta (što je veza na pismeno, stvaratelj, pošiljatelj, primatelj, vrsta pismena..?)
 • Akcije na predmetu – Ustupi, Dostavi, Promijeni stupanj tajnosti, Storniraj, Stavi u rok, Povezivanje predmeta, Odvezivanje predmeta
 • Akcije na pismenu – Ustupi, Dostavi, Dostavi na uvid, Dostavi na potvrdu, Dostavi na potpis, Dostavi na pečat, Pošalji u otpremu, Otpremi
 • Modul Otprema
 • Praktični primjeri
3. dio – Moduli Akti za potvrdu, Akti za potpis i Akti za pečat + računovodstvo u uredskom poslovanju
 • Proces ovjeravanja, potvrđivanja, digitalnog potpisivanja i digitalnog pečatiranja u aplikaciji za uredsko poslovanje
 • Računovodstvo u uredskom poslovanju:
  • Administrativna obrada ulaznih računa u uredskom poslovanju + Prijedlog naputka administrativne obrade ulaznih računa
  • Ostala računovodstvena pitanja
 • Praktični primjeri

Cijena radionice

Za korisnike eUreda: 50 EUR/osoba (376,73 HRK)

Za ostale sudionike: 100 EUR/osoba (753,45 HRK)

*PDV je uključen u cijenu. Preračunato prema fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 HRK.

Skip to content