Skip to content

EU projekti

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ.

Ulaskom u Europsku uniju Hrvatskoj se otvorila velika prilika dodatnog poticanja gospodarskog rasta povlačenjem bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF).

Navedeni fondovi pomažu jačanju ekonomske i socijalne kohezije država članica Europske unije, odnosno jačaju manje razvijene države i regije Unije. Tako je Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. na raspolaganju 10,67 milijardi eura iz ESIF fondova za ulaganja u konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva, proizvodnju, inovacije i istraživanje, regionalnu i lokalnu infrastrukturu te ostalo.

EU projekti su postali zamašnjak rasta gospodarstva država članica Europske unije. Tvrtkama se pruža prilika da jačaju svoju konkurentnost kroz nove investicije sufinancirane upravo bespovratnim sredstvima.

Dokument IT je iskoristio dostupne prilike i uspješno proveo dvije investicije, odnosno dva projekta sufinancirana sredstvima Europske unije.

Digitalna platforma za inteligentnu obradu podataka i upravljanje sadržajima (2020-2023)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kratak opis projekta
Prijavitelj i partner namjeravaju zajedno provoditi projekt istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novog proizvoda – platforme za inteligentnu obradu dokumenata, unoseći tehnologije umjetne inteligencije (strojno učenje, računalni vid i obrada prirodnog jezika), kibernetičke sigurnosti u obliku blockchain baze podataka te poboljšanja stvaranja i upravljanja poslovnim procesima, ulažući pritom u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Planirani rezultat aktivnosti istraživanja i razvoja je uspostavljen i kvalificiran sustav inteligentne obrade dokumenata na razini tehnološke spremnosti TRL 8. Novorazvijeni sustav inteligentne obrade dokumenata predstavlja proizvod koji je nov za globalno tržište.

Predloženi projekt predstavlja početnu fazu poslovne transformacije prijavitelja od proizvođača softvera za upravljanje sadržajima u pružatelja usluga u oblaku po modelu Software as a Service (SaaS). Za realizaciju tog cilja potrebno je izgraditi tehnološku osnovicu – platformu koja će dosadašnje, ali i nove funkcionalnosti upravljanja sadržajima ponuditi u oblaku

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU

Ukupna vrijednost projekta: 22.658.544,50 KN

Ukupni prihvatljivi troškovi: 19.462.598,38 KN

Dobivena bespovratna sredstva: 14.918.878,75 KN

Razdoblje provedbe projekta
Od 17.8.2020. godine do 17.8.2023. godine.

Kontakt osobe za više informacija
dr.sc. Marinko Marić, prokurist mmaric@dokumentit.hr

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr

Jačanje konkurentnosti tvrtke Dokument IT d.o.o. uvođenjem sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (2019)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kratak opis projekta
Svrha predloženog projekta je uvođenjem i primjenom globalno priznatih normi ISO 9001 i 27001 za upravljanje kvalitetom i sigurnošću informacija povećati ukupnu konkurentnost tvrtke Dokument IT i omogućiti samostalno odrađivanje velikih poslovnih ugovora te tržišnu ekspanziju. Navedeno će se ostvariti certifikacijom prema ISO 9001, ISO 27001 normama. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci s početkom provedbe od 20.12.2018.

Ukupna vrijednost projekta: 167.500,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 134.000,00 HRK

Odobrena bespovratna sredstva: 113.900,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 20.12.2018. do 20.12.2019.

Ciljevi projekta (rezultati projekta):
Izrađeni dokumenti za uspješnu implementaciju
Provedena izobrazbe ključnih zaposlenika za uvođenje normi – ojačani stručni kapaciteti
Ostvareni preduvjeti za uvođenje ISO 9001 i ISO 27001 i ishođena dva certifikata
Unaprijeđeni poslovni procesi tvrtke
Povećana konkurentnost


Voditelj projekta i kontakt osoba:
dr. sc. Marinko Marić, prokurist mmaric@dokumentit.hr

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehni%C4%8Dke-izmjene.pdf

*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Dokument IT d.o.o.

Ulaganje u budućnost (2018)

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Tvrtka Dokument IT d.o.o. uspješno je završila provedbu projekta pod nazivom „Investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem novih poslovnih jedinica (prezentacijsko-edukativne i modula za administriranje i korištenje aplikacija) te nabava ICT opreme za potrebe novih i proširenje postojeće poslovne jedinice“.

Nositelj projekta: Dokument IT d.o.o.

Partneri na projektu:

Cilj projekta i kratak opis aktivnosti:
Provođenjem ovog projekta tvrtka Dokument IT d.o.o. učvrstit će i proširiti svoju poziciju na tržištu programskih rješenja za javni i privatni sektor. Navedeno će se postići ulaganjem u prezentacijsko-edukacijske prodajne i post-prodajne aktivnosti te modul za administriranje i korištenje aplikacija postojećih i potencijalnih klijenata. Na taj način ostvarit će se zahtjevi postojećih korisnika programskih rješenja te stvoriti preduvjeti za širenje na području ciljnog tržišta, tržišta RH.

Ukupna vrijednost projekta: 577.887,58 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 462.310,06 HRK

EU udio u financiranju projekta: 300.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.02.2017. – 01.04.2018.

Kontakt osoba za više informacija i voditelj projekta:
dr.sc. Marinko Marić, prokurist, mmaric@dokumentit.hr

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr

Skip to content