Skip to content
Naslovnica » Novosti » Pula: Istarske škole, dječji vrtići i domovi odlično su pripremljeni za digitalizaciju uredskog poslovanja

Pula: Istarske škole, dječji vrtići i domovi odlično su pripremljeni za digitalizaciju uredskog poslovanja

  Otkad je donesena nova Uredba o uredskom poslovanju, sve škole, vrtići i domovi aktivno se informiraju što za njih znači ta promjena.

  17. 12. 2022. godine u Puli smo održali besplatno predavanje o novoj Uredbi te prezentirali našu cloud aplikaciju eUred za škole koja je u potpunosti usklađena sa svim zahtjevima navedenima u Uredbi i Tehničkoj specifikaciji uz Uredbu.

  Štoviše, ravnatelje i tajnike koji su došli na predavanje oduševilo je što je aplikacija prilagođena potrebama obrazovnih ustanova. Prilagodba školama bio je zaseban projekt u stvaranju aplikacije za uredsko poslovanje. Taj je projekt obuhvatio sve specifičnosti poput imena uloga, imena registara i evidencija te procesa koji su tipični samo za ove ustanove.

  Na ovakvim predavanjima istaknuli bismo aktivno sudjelovanje polaznika. Neka od najčešćih pitanja su:

  • Može li jedan digitalni potpis koristiti više djelatnika?
  • Koliko djelatnika može koristiti digitalni pečat?
  • Koje preduvjete je potrebno osigurati za rad u cloud aplikaciji?  
  • Hoće li edukacija bili postepena ili jednokratna?
  • Kome se mogu obratiti ako zapnem u procesu prikupljanja podataka potrebnih za implementaciju aplikacije?
  • Trebaju li svi imati Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka i kako se oni unose?

  Na sva ta pitanja odgovor je dala naša Nika Terze, mag. iur. Nika vodi tim diplomiranih pravnika, poslovnih analitičara koji će ustanovama biti stručna podrška kroz cijeli proces implementacije i prilagodbe na rad u novoj aplikaciji.

  Vjerujemo da će svim ravnateljima i tajnicima ovaj način rada vrlo brzo postati novo normalno i da će se tom načinu rada lako priključiti ostali djelatnici ustanova.

  Koristimo priliku da zahvalimo DVD-u Medulin na pomoći oko organizacije.

  Ako ste propustili…

  Skip to content